Kolla upp dräneringen kring ditt hus

Precis som många andra så kanske du har problem med fukt i källaren på ditt hus. Det är inte ovanligt att fuktproblem uppstår i källare speciellt inte om huset du äger är lite äldre. Fukt kan ställa till problem, så du gör klokt i att åtgärda fukten så snart som möjligt.

Bristfällig bortledning av regnvatten kan vara en orsak

Dagvatten kallar man ofta vattnet som leds från exempelvis stuprör utomhus. Många äldre hus har dagvattenavrinning där rören under mark är tillverkade av betong eller tegel. Det är inte helt ovanligt att rören börjar glida isär lite efter alla år i marken. Vid skarvarna kan träd och buskar i trädgården se sin chans att sticka in rötter i avloppsrören och dessa täpper till slut igen rören helt eller delvis. Detta kan i förlängningen leda till att dräneringen i rören inte fungerar som den ska.

Inspektion av avlopp

För att ta reda på om det är rötter som orsakar dina problem kan du ta hjälp av ett företag som med kamera inspekterar avloppet. Swoosh är exempel på ett sådant. Har du tur så räcker det med att högtrycksspola rören för att avhjälpa problemet, och även det kan de hjälpa till med.